Language: English
Profiel - Regeling Kantoorklachten - Algemene Voorwaarden - Privacy Beleid

M.E.L.B.A. Advocatuur is het Amsterdamse advocatenkantoor van Mauritius Wijffels, een Nederlandse advocaat met meer dan 30 jaar internationale ervaring in:

 • vennootschaps- en handelsrecht, corporate governance, grensoverschrijdende transacties inclusief fusies & overnames

 • mensenrechten, ook in relatie tot ondernemingsrecht en behoorlijk bestuur

 • alternatieve geschillenbeslechting: optreden als conciliator, mediator of arbiter in zowel commerciële als mensenrechtenconflicten

 • bedrijfsadvies op maat: als aparte activiteit de ondersteuningvan ondernemers bij hun internationale strategieën

 • onderwijs: het verzorgen van trainingen juridisch en zakelijk Nederlands aan Nederlands sprekende anderstaligen binnen de juridische en zakelijke gemeenschappen

  In de loop der jaren heeft Mauritius een diepgaand cultureel, zakelijk en taalkundig begrip opgebouwd v, grnan Brazilië, de regio Noord-Afrika & Midden-Oosten en West- en Oost-Europa. Op al deze locaties heeft hij uitstekende netwerken ontwikkeld, die hij met plezier inzet ten behoeve van zijn cliënten.

  In 2015 werd Mauritius bij Koninklijk Besluit benoemd tot 1 van 4 Nederlandse voorkeursbemiddelaars bij ICSID, het internationale centrum voor de beslechting van grensoverschrijdende investeringsgeschillen bij de Wereldbank in Washington DC. Hij beschouwt deze benoeming als een uitzonderlijke eer en een belangrijke aanmoediging om zijn bijdrage aan internationale geschilbeslechtingen in zowel commerciële als mensenrechten omgevingen voort te zetten.

  Naast zijn moedertaal Nederlands, spreekt Mauritius vloeiend Engels, Frans en Portugees en heeft hij een goed werkniveau in Arabisch, Duits en Italiaans.

  Mauritius heeft arbitrage als zijn primaire rechtsgebied geregistreerd bij de Nederlandse Orde van Advocaten.

  Voor een eerste, kosteloos gesprek: neem vooral contact op via mauritius@melba-legal.com

Contact M.E.L.B.A.

M.E.L.B.A. Advocatuur
Gustav Mahlerplein 2
1082 MA Amsterdam, Netherlands
+31 (0) 20 221 3742
mauritius@melba-legal.com
- www.melba-legal.com